Suremus

Peamised surmapõhjused ELis on:

  • südame-veresoonkonna haigused
  • vähktõbi
  • hingamisteede haigused

Kõnealused haigused on sageli ennetatavad – see tähendab seda, et usaldusväärsed andmed surmapõhjuste kohta võivad aidata täiustada tervishoiupoliitikat, edendada head tervislikku seisundit ja vähendada tervishoiualast ebavõrdsust.

Komisjoni ülesanne on anda poliitikakujundajatele ja avalikkusele kasulikke vahendeid suremusalase statistika seireks.

Allikad

Teavet surmapõhjuse Valige lingiga seotud tõlked English (en) kohta saadakse Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) surmatunnistuselt. Eurostat kogub riiklikke ja piirkondlikke andmeid ning kasutab statistika avaldamiseks WHO rahvusvahelist haiguste klassifikatsiooni (RHK).

Andmed Eurostatilt

Eurostat on määratlenud Euroopa loetelu, millesse on RHKst valitud 65 surmapõhjust. Lisaks iga-aastasele suremuse üldkordajale 1000 elaniku kohta, avaldab Eurostat:

EL rahastab analüüside täiustamist

Surmapõhjuste analüüsi täiustamist Valige lingiga seotud tõlked English (en) käsitlevate komisjoni rahastatavate projektide eesmärk on:

  • automaatne andmete kogumine
  • selliste näitajate väljatöötamine, mis aitavad standardida suremusalaseid andmeid ELi tasandil ning tuvastada tervishoiualast ebavõrdsust