Úmrtnost

Hlavními příčinami úmrtí v EU jsou:

  • kardiovaskulární onemocnění
  • nádorová onemocnění
  • respirační onemocnění

Těmto onemocněním je často možno předcházet. Spolehlivé informace o příčinách úmrtí mohou pomoci zlepšit zdravotní politiky, podporovat dobrý zdravotní stav občanů a snižovat nerovnosti v této oblasti.

Komise také proto poskytuje tvůrcům politik i veřejnosti užitečné nástroje pro sledování statistik týkajících se úmrtnosti.

Zdroje

Informace o příčinách úmrtí Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) jsou převzaty z úmrtního listu podle Světové zdravotnické organizace (WHO). Eurostat shromažďuje údaje z jednotlivých zemí a regionů a využívá při zveřejňování statistik mezinárodní klasifikaci nemocí WHO.

Údaje Eurostatu

Eurostat sestavil zkrácený seznam pro Evropu, na němž figuruje 65 příčin úmrtí z mezinárodní klasifikace všech nemocí. Kromě hrubé míry úmrtnosti Eurostat také zveřejňuje:

EU financuje tvorbu kvalitních analýz

Projekty na zlepšení způsobu analýzy příčin úmrtí Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) financované Komisí se zaměřují na:

  • automatizované shromažďování údajů
  • tvorbu ukazatelů pro standardizaci údajů o úmrtnosti na úrovni EU a pro zjišťování nerovností v oblasti zdraví