En indikator är ett kvantitativt eller kvalitativt mått på i vilken utsträckning man har uppnått ett mål (politiska resultat).

De hjälper till att analysera och jämföra utfallet mellan befolkningsgrupper eller geografiska områden. De kan vara till stor hjälp då man lägger fast politiska prioriteringar.

European Core Health Indicators (ECHI)

European Cancer Observatory

This site presents the number of cases and deaths by cancer in European countries. So as to take into account the number of inhabitants in each country each year, these numbers of cases and deaths have been transformed into incidence rates and mortality rates per 100,000 persons. These rates are adjusted on the standard European population age rate (European Standard Rate [ESR]), and consequently, the differences between the age adjusted rates are not due to different age structures.