Δείκτης είναι μια ποσοτική ή ποιοτική ένδειξη που εκφράζει πόσο κοντά είμαστε στην επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου (π.χ. στο αποτέλεσμα μιας πολιτικής).

Οι δείκτες μάς βοηθούν να αναλύουμε και να συγκρίνουμε τις επιδόσεις πληθυσμιακών ομάδων ή γεωγραφικών περιοχών και μπορούν να φανούν χρήσιμοι στον καθορισμό των προτεραιοτήτων μιας πολιτικής.

European Core Health Indicators (ECHI)

European Cancer Observatory

This site presents the number of cases and deaths by cancer in European countries. So as to take into account the number of inhabitants in each country each year, these numbers of cases and deaths have been transformed into incidence rates and mortality rates per 100,000 persons. These rates are adjusted on the standard European population age rate (European Standard Rate [ESR]), and consequently, the differences between the age adjusted rates are not due to different age structures.