Folksjukdomar

Sjukdomar

Vanliga kroniska sjukdomar – sjukdomar som drabbar minst 50 på 100 000 invånare – ligger bakom sammanlagt 87 procent av dödsfallen i EU.

Det gäller bland annat hjärt–kärlsjukdomar, cancer, psykiska sjukdomar, diabetes, KOL och muskel- och skelettsjukdomar.

Det kommer allt fler belägg för att en del av dessa sjukdomar i själva verket kan orsakas av en kronisk infektion. Det gäller t.ex. levercancer, de flesta typer av magcancer och livmoderhalscancer.

Exempel på vanlig kroniska sjukdomar (se också smittsamma sjukdomar ):