Zakonodaja

Varovanje zdravja je del vseh politik EU

Pravna dolžnost EU je, da v vseh svojih politikah in dejavnostih varuje javno zdravje, tudi v zakonodaji o notranjem trgu za blago in storitve.

EU lahko skrbi za zdravje in preprečevanje bolezni tudi z vključevanjem držav članic v razpravo o strategijah za reševanje pomembnih vprašanj, kot je debelost  ali prekomerno uživanje alkohola , ter s pripravo javnozdravstvenih pobud, kot je evropsko partnerstvo za boj proti raku .

Na nekaterih področjih, denimo pri nadzoru nad tobakom ali pri vprašanjih v zvezi s človeško krvjo, tkivi in celicami ter organi, lahko EU tudi predlaga ustrezno zakonodajo.

Nadzor nad tobakom

Politika EU o nadzoru nad tobakom zajema številne predpise, ki:

  • urejajo tobačne izdelke in tako zagotavljajo enotne standarde in ustrezno obveščanje potrošnikov,
  • omejujejo trženje tobačnih izdelkov z namenom varovanja zdravja.

Direktiva o tobačnih izdelkih ureja proizvodnjo, označevanje in prodajo tobačnih izdelkov.

Direktiva o oglaševanju tobačnih izdelkov določa pravila o oglaševanju in sponzorstvu za vse medije razen za televizijo.

Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah prepoveduje oglaševanje in sponzorstvo tobačnih izdelkov na televiziji, vključno s promocijskim umeščanjem izdelkov v programe.

Preprečevanje kajenja

EU je podpisnica Okvirne konvencije Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom.

Kri, tkiva in celice, organi

Države članice EU so za zagotavljanje kakovosti in varnosti človeške krvi, tkiv in celic ter organov sprejele evropske predpise o krvi, tkivih in celicah ter organih (glej tudi popravek direktive o človeških organih).

Epidemiološko spremljanje in obvladovanje nalezljivih bolezni

Leta 1999 je bila ustanovljena mreža za epidemiološko spremljanje in obvladovanje nalezljivih bolezni v Evropski uniji . Glavni nalogi mreže sta: