Legislaţie

Protecţia sănătăţii dumneavoastră, elementul central al politicii UE

UE are obligaţia juridică de a proteja sănătatea publică în cadrul tuturor politicilor şi activităţilor sale (inclusiv prin legislaţia privind piaţa internă a bunurilor şi serviciilor).

De asemenea, UE poate contribui la îmbunătăţirea şi protecţia sănătăţii reunind statele membre în cadrul unor discuţii pe marginea strategiilor naţionale (de exemplu, cele în materie de obezitate  sau consum excesiv de alcool ) şi organizând iniţiative precum Parteneriatul european pentru lupta împotriva cancerului .

În unele cazuri, cum ar fi controlul tutunului sau donarea de sânge, ţesuturi, celule şi organe, UE poate propune reglementări care să contribuie la îmbunătăţirea stării de sănătate a cetăţenilor.

Controlul tutunului

Politica europeană privind controlul tutunului se bazează pe o serie de norme care

  • reglementează produsele din tutun, pentru a garanta aplicarea unor standarde armonizate şi informarea adecvată a consumatorilor
  • limitează activităţile de marketing pentru produsele din tutun, în scopul protejării sănătăţii publice.

Directiva privind produsele din tutun reglementează prelucrarea, prezentarea şi comercializarea produselor din tutun.

Directiva privind publicitatea pentru produsele din tutun reglementează publicitatea şi normele de sponsorizare pentru toate mijloacele de comunicare în masă, mai puţin televiziunea.

Directiva serviciilor media audiovizuale interzice publicitatea şi referirile la produsele din tutun în televiziune, precum şi sponsorizarea programelor de televiziune de către companiile producătoare.

Prevenirea fumatului

UE participă la Convenţia-cadru privind controlul tutunului a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.

Sânge, ţesuturi, celule şi organe

Pentru a asigura calitatea şi siguranţa în domeniu, UE a adoptat norme obligatorii pentru toate statele membre cu privire la sânge, ţesuturi şi celule şi organe (a se vedea Rectificarea la directiva privind organele).

Supravegherea şi controlul epidemiologic al bolilor transmisibile

UE a creat în 1999 o reţea europeană pentru supravegherea şi controlul epidemiologic al bolilor transmisibile , care se axează pe: