Akty prawne

Ochrona zdrowia w centrum polityki UE

UE ma obowiązek prawny chronić zdrowie publiczne we wszystkich obszarach swojej polityki i działalności – również poprzez wprowadzanie odpowiednich przepisów regulujących funkcjonowanie europejskiego rynku wewnętrznego towarów i usług.

UE może też podnieść poziom ochrony zdrowia i profilaktyki, umożliwiając krajom UE dyskusję na temat strategii walki z takimi problemami, jak otyłość  lub nadużywanie alkoholu , czy też organizując inicjatywy takie jak Partnerstwo europejskie na rzecz walki z rakiem .

W niektórych przypadkach (m.in. kontrola wyrobów tytoniowych oraz uregulowania dotyczące krwi, tkanek, komórek i organów) UE może proponować przepisy, który przyczynią się do poprawy stanu zdrowia ludności.

Kontrola wyrobów tytoniowych

Unijna polityka w zakresie kontroli wyrobów tytoniowych skupia się wokół szeregu przepisów, które:

  • regulują produkcję wyrobów tytoniowych w trosce o przestrzeganie jednolitych norm i dostarczanie odpowiednich informacji konsumentom
  • wprowadzają pewne ograniczenia w odniesieniu do sprzedaży wyrobów tytoniowych ze względów zdrowia publicznego.

Dyrektywa w sprawie wyrobów tytoniowych – dotyczy produkcji, sposobu prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Dyrektywa w sprawie reklamy tytoniu – zasady reklamowania wyrobów tytoniowych i sponsoringu odnoszące się do wszystkich środków przekazu z wyjątkiem telewizji.

Dyrektywa w sprawie audiowizualnych usług medialnych – zakazuje reklam tytoniu i sponsoringu w telewizji, w tym także lokowania produktu.

Zapobieganie paleniu

Ramowa konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu – której UE jest stroną.

Krew, tkanki i komórki oraz organy

Aby zapewnić wysoką jakość i bezpieczeństwo ludzkiej krwi, tkanek, komórek i organów, UE przyjęła przepisy – wiążące wszystkie państwa członkowskie – dotyczące krwi, tkanek i komórek oraz organów (zobacz Sprostowanie do dyrektywy w sprawie organów).

Nadzór epidemiologiczny i zwalczanie chorób zakaźnych

W 1999 r. rozpoczęła działalność unijna sieć nadzoru epidemiologicznego i zwalczania chorób zakaźnych . Jej główne zadania to: