Wetgeving

De bescherming van uw gezondheid – een speerpunt van het EU-beleid

De EU is wettelijk verplicht om de volksgezondheid via al haar activiteiten en beleid te beschermen. Ook via de wetgeving over de interne goederen- en dienstenmarkt van Europa.

De EU kan op verschillende manieren bijdragen aan een betere gezondheid en het voorkomen van ziekten: bijvoorbeeld door te zorgen dat de EU-landen samen strategieën bespreken om problemen als zwaarlijvigheid  of alcoholmisbruik  aan te pakken, of door initiatieven te organiseren als het Europees partnerschap voor kankerbestrijding .

In sommige gevallen kan de EU wetten voorstellen die bijdragen aan de verbetering van de volksgezondheid. Denk hierbij aan de bestrijding van tabaksgebruik en thema's als bloed, weefsel, cellen en organen.

Bestrijding van tabaksgebruik

Het EU-beleid voor de bestrijding van tabaksgebruik is op een reeks wetten gebaseerd die:

  • tabaksproducten reguleert om gemeenschappelijke normen en goede consumenteninformatie te garanderen
  • de marketing van tabaksproducten beperkt met het oog op de volksgezondheid

Richtlijn tabaksproducten: regels voor de productie, presentatie en verkoop van tabaksproducten

Richtlijn tabaksreclame: regels voor tabaksreclame en sponsoring via alle media behalve tv

Richtlijn audiovisuele mediadiensten: verbiedt tabaksreclame en sponsoring op tv, inclusief productplaatsing

Preventie van roken

WHO-kaderverdrag tabaksontmoediging: ook door de EU ondertekend

Bloed, weefsel, cellen en organen

Om de kwaliteit en veiligheid van menselijk materiaal te garanderen, heeft de EU wetten vastgesteld over bloed, weefsels en cellen en organen, die bindend zijn voor alle EU-landen (Zie ook de rectificatie van de organenrichtlijn).

Epidemiologisch toezicht en beheersing van overdraagbare ziekten

Sinds 1999 bestaat er een EU-netwerk voor epidemiologisch toezicht en beheersing van overdraagbare ziekten . Het is gericht op: