Teisės aktai

Jūsų sveikatos apsauga – ES politikos dėmesio centre

ES turi teisinę prievolę atsižvelgti į visuomenės sveikatos apsaugą visose politikos kryptyse ir veiksmuose, įskaitant ir Europos prekių ir paslaugų vidaus rinkos reglamentavimo teisės aktus.

Be to, ES gali padėti gerinti bendrą sveikatos lygį ir užkirsti kelią sergamumui suburdama ES šalis diskusijoms apie įvairių problemų, pvz., nutukimo  ar piktnaudžiavimo alkoholiu , sprendimą arba organizuodama iniciatyvas, pvz., Europos kovos su vėžiu partnerystę .

Kai kuriais atvejais, pvz., su tabako kontrole, krauju, audiniais, ląstelėmis ir organais susijusiais klausimais, ES gali siūlyti teisės aktus, kuriais padedama gerinti gyventojų sveikatą.

Tabako kontrolė

ES tabako kontrolės politika grindžiama teisės aktais, kuriais:

  • tabako gaminiai reglamentuojami, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi suderintų standartų ir vartotojams teikiama tinkama informacija;
  • visuomenės sveikatos sumetimais nustatomi prekybos tabako gaminiais apribojimai.

Tabako gaminių direktyva taikoma tabako gaminių gamybai, pateikimui ir prekybai jais.

Tabako reklamos direktyva nustatomos tabako reklamos ir rėmimo taisyklės visoms žiniasklaidos priemonėms, išskyrus televiziją.

Garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugų direktyva draudžiama tabako reklama ir rėmimas (įskaitant ir prekių rodymą) televizijoje.

Rūkymo prevencija.

Pasaulio sveikatos organizacijos Bendroji tabako kontrolės konvencija, kurią pasirašiusi yra ir ES.

Kraujas, audiniai, ląstelės ir organai

Siekiant užtikrinti žmonių kraujo, audinių, ląstelių ir organų saugą, priimti visoms valstybėms narėms privalomi ES teisės aktai dėl kraujo, audinių, ląstelių ir organų (žr. Direktyvos dėl organų klaidų ištaisymą).

Epidemiologinė priežiūra ir užkrečiamųjų ligų kontrolė

Nuo 1999 m. veikia ES epidemiologinės priežiūros ir užkrečiamųjų ligų kontrolės tinklas . Pagrindinė jo veikla: