Lovgivning

Beskyttelse af dit helbred – kernen i EU's politik

EU er juridisk forpligtet til at beskytte folkesundheden i alle sine politikker og aktiviteter – herunder lovgivning om Europas indre marked for varer og tjenesteydelser.

EU kan også bidrage til at forbedre sundheden og forebygge sygdomme ved at samle EU-landene for at drøfte, hvordan man skal forholde sig til emner som fedme  eller alkoholmisbrug , eller ved at planlægge tiltag som det europæiske partnerskab om en indsats mod kræft .

I nogle tilfælde, f.eks. bekæmpelse af tobaksrygning, blod, væv og celler, samt organer, kan EU fremsætte forslag til lovgivning, der er med til at forbedre sundheden.

Bekæmpelse af tobaksrygning

EU's indsats for at bekæmpe tobaksrygning er baseret på lovgivning:

  • som regulerer tobaksvarer for at sikre harmoniserede standarder og forbrugeroplysning
  • som begrænser markedsføring af tobak af hensyn til folkesundheden.

Direktivet om tobaksvarer – dækker fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer

Direktivet om reklame for tobak – regler for reklame og sponsorering til fordel for tobaksvarer i alle medier undtagen tv

Direktivet om audiovisulle medietjenester – forbyder reklame og sponsorering til fordel for tobak i tv, herunder produktplacering

Forebyggelse af rygning

WHO's rammekonvention om tobakskontrol  – som EU har undertegnet

Blod, væv og celler samt organer

For at sikre kvaliteten og sikkerheden af menneskeligt blod, væv og celler, samt organer er der vedtaget EU-lovgivning – som er bindende for alle medlemslandene – om blod, væv og celler samt organer (se berigtigelsen til direktivet om organer)

Epidemiologisk overvågning og kontrol med overførbare sygdomme

Et EU-netværk for epidemiologisk overvågning og kontrol med overførbare sygsomme  blev indført i 1999. Det beskæftiger sig med:

  

Anden lovgivning fra Kommissionen

Anden lovgivning fra Kommissionen på sundhedsområdet