Právní předpisy

Ochrana veřejného zdraví ve středu politických zájmů EU

Evropská unie má právní povinnost zohledňovat ochranu veřejného zdraví ve všech svých politikách a veškeré činnosti, včetně legislativy, kterou se řídí vnitřní trh se zbožím a službami.

EU také podporuje dialog členských států o strategiích zaměřených na jevy, jako je obezita  nebo alkoholilsmus , a organizuje různé iniciativy, jako např. Evropské partnerství pro boj proti rakovině .

V některých oblastech – např. v boji proti kouření nebo normách pro krevní produkty, lidské orgány, tkáně a bunky – může EU navrhovat přínosné právní předpisy.

Boj proti kouření

EU vychází při boji proti kouření z několika předpisů, které jí umožňují:

  • dohlížet u tabákových výrobků na dodržování harmonizovaných norem a poskytování dostatečných informací pro spotřebitele
  • v zájmu ochrany veřejného zdraví omezovat marketing tabákových výrobků

Směrnice o tabákových výrobcích – vztahuje se na výrobu, obchodní úpravu a prodej tabákových výrobků

Směrnice týkající se reklamy na tabákové výrobky – stanoví pravidla pro reklamu a sponzorství pro všechna média kromě televize

Směrnice o audiovizuálních mediálních službách – zakazuje televizím reklamu na tabákové výrobky a sponzorství s tím spojené, včetně umísťování produktu (product placement)

Prevence v boji proti kouření

Rámcová úmluva Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku  – ke které EU přistoupila

Krevní produkty, orgány, tkáně a buňky

K zajištění kvality a bezpečnosti lidské krve, orgánů, tkání a buněk přijala EU předpisy závazné pro všechny členské státy. (Viz opravená verze směrnice o lidských orgánech)

Epidemiologický dozor a kontrola přenosu nakažlivých nemocí

Od roku 1999 funguje síť epidemiologického dozoru a kontroly přenosných nemocí . Její činnost se zaměřuje na: