Законодателство

Endocrine disruptors

Biocides

Защитата на вашето здраве - в центъра на политиката на ЕС

ЕС има правно задължение да защитава общественото здраве във всички свои политики и дейности, включително и в законодателството, което управлява вътрешния европейски пазар на стоки и услуги.

Той може също така да помогне за подобряване на здравето и предотвратяване на болести, като събере страните членки за обсъждане на стратегии за справяне с проблеми катонаднорменото тегло  или злоупотребата с алкохол , или като организира инициативи от рода на Европейско партньорство за борба с рака .

В случаите, свързани с контрол на тютюнопушенето, кръв, тъкани, клетки и органи например, ЕС може да предложи закони, допринасящи за подобряване на здравето на хората.

Контрол на тютюнопушенето

Политиката на ЕС за контрол на тютюнопушенето е съсредоточена в серия закони, които:

  • регламентират тютюневите изделия, за да гарантират хармонизирани стандарти и подходяща информация за потребителите
  • ограничават маркетинга на тютюневи изделия от съображения, свързани с общественото здраве.

Директива за тютюневите изделия – обхваща производството, представянето и продажбата на тютюневи изделия

Директива за рекламирането на тютюневи изделия – правила за рекламирането и спонсорството на тютюневи изделия за всички медии с изключение на телевизията

Директива за аудиовизуалните медийни услуги – забранява рекламата и спонсорството на тютюневи изделия по телевизията, включително и позиционирането на продукти

Предотвратяване на тютюнопушенето

Рамкова конвенция за контрол на тютюна на Световната здравна организация, по която ЕС е страна

Кръв, тъкани, клетки и органи

За да се гарантира качеството и безопасността на човешката кръв, тъкани, клетки и органи, бяха приети задължителни за всички държави-членки закони на ЕС закръвта, тъканите и клетките и органите (Вижте Поправка на Директивата за органите)