Ochrana zdravia v centre pozornosti politiky EÚ

Európska únia je povinná zohľadňovať ochranu verejného zdravia vo všetkých svojich politikách a činnostiach vrátane právnych predpisov upravujúcich fungovanie vnútorného trhu.

Ďalším spôsobom ako môže EÚ zlepšovať verejné zdravie a predchádzať ochoreniam je podpora diskusie medzi členskými štátmi o stratégiách v oblastiach ako obezita Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) a nadmerná konzumácia alkoholu Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) a podpora iniciatív, ako je Európske partnerstvo v boji proti rakovine Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) .

EÚ môže navyše navrhovať právne predpisy na zlepšenie zdravia ľudí, ktoré sa týkajú napríklad kontroly tabakových výrobkov alebo kvality a bezpečnosti krvi, tkanív, buniek či orgánov.

Kontrola tabaku

Politika EÚ v oblasti kontroly tabakových výrobkov vychádza z právnych predpisov, ktoré:

  • regulujú tabakové výrobky s cieľom zabezpečiť harmonizované normy a primeranú ochranu spotrebiteľa;
  • obmedzujú marketing tabakových výrobkov z dôvodu ochrany verejného zdravia.

Smernica o tabakových výrobkoch – výroba, označovanie a predaj tabakových výrobkov

Smernica o propagácii tabakových výrobkov – pravidlá pre reklamu a sponzorstvo tabakových výrobkov vo všetkých médiách okrem televízie

Smernica o audiovizuálnych mediálnych službách – zakazuje reklamu a sponzorstvo tabakových výrobkov v televízii vrátane ich umiestňovania do televíznych programov (product placement)

Predchádzanie fajčeniu

Rámcový dohovor Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabakupdf, ktorého stranou je EÚ

Krv, tkanivá, bunky a orgány

S cieľom zabezpečiť kvalitu a ochranu ľudskej krvi, tkanív, buniek a orgánov boli prijaté právne predpisy na úrovni EÚ, ktoré sú záväzné pre všetky členské štáty a týkajú sa krvi, tkanív a buniek a orgánov (pozri korigendum k smernici o orgánoch)

Ďalšie právne predpisy Komisie

Ďalšie právne predpisy Komisie v oblasti verejného zdravia Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)