Ochrona zdrowia w centrum polityki UE

UE ma obowiązek prawny chronić zdrowie publiczne we wszystkich obszarach swojej polityki i działalności – również poprzez wprowadzanie odpowiednich przepisów regulujących funkcjonowanie europejskiego rynku wewnętrznego towarów i usług.

UE może też podnieść poziom ochrony zdrowia i profilaktyki, umożliwiając krajom UE dyskusję na temat strategii walki z takimi problemami, jak otyłość Wybierz wersję językową tego linka български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) lub nadużywanie alkoholu Wybierz wersję językową tego linka български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , czy też organizując inicjatywy takie jak Partnerstwo europejskie na rzecz walki z rakiem Wybierz wersję językową tego linka English (en) .

W niektórych przypadkach (m.in. kontrola wyrobów tytoniowych oraz uregulowania dotyczące krwi, tkanek, komórek i organów) UE może proponować przepisy, który przyczynią się do poprawy stanu zdrowia ludności.

Kontrola wyrobów tytoniowych

Unijna polityka w zakresie kontroli wyrobów tytoniowych skupia się wokół szeregu przepisów, które:

  • regulują produkcję wyrobów tytoniowych w trosce o przestrzeganie jednolitych norm i dostarczanie odpowiednich informacji konsumentom
  • wprowadzają pewne ograniczenia w odniesieniu do sprzedaży wyrobów tytoniowych ze względów zdrowia publicznego.

Dyrektywa w sprawie wyrobów tytoniowych – dotyczy produkcji, sposobu prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Dyrektywa w sprawie reklamy tytoniu – zasady reklamowania wyrobów tytoniowych i sponsoringu odnoszące się do wszystkich środków przekazu z wyjątkiem telewizji.

Dyrektywa w sprawie audiowizualnych usług medialnych – zakazuje reklam tytoniu i sponsoringu w telewizji, w tym także lokowania produktu.

Zapobieganie paleniu

Ramowa konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniupdf – której UE jest stroną.

Krew, tkanki i komórki oraz organy

Aby zapewnić wysoką jakość i bezpieczeństwo ludzkiej krwi, tkanek, komórek i organów, UE przyjęła przepisy – wiążące wszystkie państwa członkowskie – dotyczące krwi, tkanek i komórek oraz organów (zobacz Sprostowanie do dyrektywy w sprawie organów).

Nadzór epidemiologiczny i zwalczanie chorób zakaźnych

W 1999 r. rozpoczęła działalność unijna sieć nadzoru epidemiologicznego i zwalczania chorób zakaźnych Wybierz wersję językową tego linka English (en) . Jej główne zadania to:

  

Inne akty prawne i dokumenty Komisji

Inne akty prawne i dokumenty Komisji w dziedzinie zdrowia publicznego Wybierz wersję językową tego linka English (en)