Terveyden suojelu EU:n politiikan keskiössä

EU:lla on lakisääteinen velvollisuus kaikessa toiminnassaan ja kaikissa politiikoissaan suojella kansanterveyttä. Tämä velvoite kattaa myös tavaroiden ja palvelujen sisämarkkinoita sääntelevän lainsäädännön.

EU voi myös auttaa parantamaan terveyttä ja ehkäisemään sairauksia tarjoamalla jäsenmaille foorumin, jolla voidaan keskustella strategioista esimerkiksi liikalihavuuden Näytä edellisen linkin kieliversiot български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv) tai alkoholin väärinkäytön Näytä edellisen linkin kieliversiot български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv) ehkäisemiseksi. Se voi myös käynnistää erilaisia hankkeita, kuten syöväntorjunnan EU-ohjelman Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en) .

Eräissä tapauksissa, kuten tupakoinnin torjunta sekä veren, kudosten, solujen ja elinten käyttöä koskevat periaatteet, EU voi ehdottaa lainsäädäntöä, joka auttaa suojelemaan ja parantamaan kansalaisten terveyttä.

Tupakoinnin torjunta

EU:n tupakoinnintorjuntapolitiikka perustuu lainsäädäntöön, jolla

  • säännellään tupakkatuotteita yhtenäisten standardien ja kuluttajien riittävän tiedonsaannin varmistamiseksi
  • rajoitetaan tupakkatuotteiden markkinointia kansanterveyssyistä.

Tupakkatuotedirektiivillä säännellään tupakkatuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä.

Tupakkamainontaa koskeva direktiivi kattaa tupakkamainontaa ja -sponsorointia koskevat säännöt kaikkien viestintävälineiden paitsi television osalta.

Audiovisuaalisia mediapalveluja koskevassa direktiivissä kielletään tupakkamainonta ja -sponsorointi televisiossa. Kielto koskee myös tuotesijoittelua.

Tupakoinnin ehkäisy

Maailman terveysjärjestön (WHO) tupakoinnin torjuntaa koskeva puitesopimuspdf, jossa EU on sopimuspuolena 

Verta, kudoksia, soluja ja elimiä koskeva lainsäädäntö

Ihmisveren, -kudosten, -solujen ja -elinten laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi EU on antanut lainsäädäntöä, joka sitoo kaikkia jäsenmaita. EU-lailla säännellään veren, kudosten ja solujen sekä elinten käyttöä (ks. oikaisu ihmiselimiä koskevaan direktiiviin).

Muut säädökset

Muut kansanterveyttä koskevat säädökset Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en)