Teie tervise kaitse on ELi poliitika keskpunktis

ELil on seaduslik kohustus kaitsta rahvatervist kõigis oma poliitikavaldkondades ning kõigi meetmetega, kaasa arvatud Euroopa kaupade ja teenuste siseturgu reguleerivate õigusaktidega.

EL saab aidata kaasa tervise edendamisele ja haiguste ennetamisele, koondades liikmesriike starteegiaaruteludeks, kus käsitletakse küsimusi, nagu rasvumine Valige lingiga seotud tõlked български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) või alkoholi kuritarvitamine Valige lingiga seotud tõlked English (en) , või korraldades algatusi, nagu Euroopa partnerlus vähivastaste meetmete võtmiseks Valige lingiga seotud tõlked български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Mõnedel juhtudel, nagu suitsetamise piiramine ning vere, kudede, rakkude ja elunditega seotud küsimuste puhul, võib EL inimeste tervise edendamiseks teha õigusakti ettepaneku.

Suitsetamise piiramine

Suitsetamise piiramise alane ELi poliitika koondub õigusaktidele, millega:

  • reguleeritakse tubakatoodete puhul ühtlustatud nõuete ja asjaomase tarbijateabe tagamist
  • piiratakse rahvatervise kaalutlustel tubakatoodete turustamist.

Tubakatoodete direktiiv hõlmab tubakatoodete tootmist, esitlemist ja müüki.

Tubakareklaami direktiiv hõlmab tubaka reklaami- ja sponsorluseeskirju meedias, välja arvatud televisioon.

Audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv hõlmab tubalareklaami ja -sponsorluse (kaasa arvatud tootepaigutuse) keelustamist televisioonis

Suitsetamise ennetamine

Maailma Terviseorganisatsiooni tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsioonpdf, mille osapool on ka EL 

Veri, koed, rakud ja elundid

Inimvere, -kudede ja -rakkude ning -elundite kvaliteedi ja ohutuse tagamiseks on vastu võetud kõigile liikmesriikidele kohustuslikud ELi õigusaktid, mis käsitlevad verd, kudesid ja rakke ning elundeid (vt elundidirektiivi parandus)

Muud komisjoni õigusaktid

Muud komisjoni õigusaktid rahvatervise valdkonnas Valige lingiga seotud tõlked English (en)