Ochrana veřejného zdraví ve středu politických zájmů EU

Evropská unie má právní povinnost zohledňovat ochranu veřejného zdraví ve všech svých politikách a veškeré činnosti, včetně legislativy, kterou se řídí vnitřní trh se zbožím a službami.

EU také podporuje dialog členských států o strategiích zaměřených na jevy, jako je obezita Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) nebo alkoholilsmus Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , a organizuje různé iniciativy, jako např. Evropské partnerství pro boj proti rakovině Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) .

V některých oblastech – např. v boji proti kouření nebo normách pro krevní produkty, lidské orgány, tkáně a bunky – může EU navrhovat přínosné právní předpisy.

Boj proti kouření

EU vychází při boji proti kouření z několika předpisů, které jí umožňují:

  • dohlížet u tabákových výrobků na dodržování harmonizovaných norem a poskytování dostatečných informací pro spotřebitele
  • v zájmu ochrany veřejného zdraví omezovat marketing tabákových výrobků

Směrnice o tabákových výrobcích – vztahuje se na výrobu, obchodní úpravu a prodej tabákových výrobků

Směrnice týkající se reklamy na tabákové výrobky – stanoví pravidla pro reklamu a sponzorství pro všechna média kromě televize

Směrnice o audiovizuálních mediálních službách – zakazuje televizím reklamu na tabákové výrobky a sponzorství s tím spojené, včetně umísťování produktu (product placement)

Prevence v boji proti kouření

Rámcová úmluva Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku pdf – ke které EU přistoupila

Krevní produkty, orgány, tkáně a buňky

K zajištění kvality a bezpečnosti lidské krve, orgánů, tkání a buněk přijala EU předpisy závazné pro všechny členské státy. (Viz opravená verze směrnice o lidských orgánech)

Epidemiologický dozor a kontrola přenosu nakažlivých nemocí

Od roku 1999 funguje síť epidemiologického dozoru a kontroly přenosných nemocí Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) . Její činnost se zaměřuje na:

  

Další právní předpisy Evropské komise

Další právní předpisy Evropské komise týkající se ochrany veřejného zdraví Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en)