Politika

Široká verejnosť, záujmové skupiny a organizácie zohrávajú prostredníctvom štruktúr zriadených Európskou komisiou aktívnu úlohu v činnostiach EÚ týkajúcich sa zdravia. Dve z nich, ktoré tu uvádzame, tvoria základ pre dlhodobú a plodnú spoluprácu.

Platforma pre politiku EÚ v oblasti zdravia

Platforma pre politiku EÚ v oblasti zdravia Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) predstavuje hlavný kanál komunikácie a spolupráce medzi relevantnými záujmovými skupinami a organizáciami a Komisiou. Takisto zlepšuje komunikáciu medzi týmito organizáciami.

Táto platforma nahrádza Fórum pre politiku EÚ v oblasti zdravia Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) , ktoré fungovalo do roku 2013.

Cena EÚ v oblasti zdravia pre mimovládne organizácie

Prostredníctvom tejto súťaže Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) Európska komisia oceňuje vynikajúce príspevky mimovládnych organizácií k zdravotnej starostlivosti alebo zdravotnej politike.