Politika

Európska komisia založila v súlade so stratégiou EÚ v oblasti zdravia niekoľko skupín a štruktúr, ktorých cieľom je pomôcť občanom, zainteresovaným subjektom a organizáciám aktívne sa zapájať do aktivít EÚ v oblasti zdravia.

Stratégia

Stratégia EÚ v oblasti zdravia na roky 2008-13 Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) vymedzuje oblasti, v ktorých je spolupráca na úrovni EÚ efektívnejšia ako individuálna činnosť jednotlivých krajín.

Na dosiahnutie cieľov stratégie je nevyhnutné, aby sa občianska spoločnosť zapájala do rozhodovania a ovplyvňovala ho.

Implementácia

Komisia podnecuje všetky zainteresované subjekty, regionálne a miestne organizácie, aby sa zapojili do vývoja a implementácie opatrení na ochranu a zlepšenie zdravia európskych občanov prostredníctvom štruktúr, ako je napríklad Fórum zdravia EÚ.