Polityka UE

W ramach strategii UE w zakresie zdrowia Komisja stworzyła szereg grup i struktur, aby ułatwić obywatelom, grupom interesu i różnym organizacjom czynny udział w działaniach UE w dziedzinie zdrowia.

Strategia

Strategia UE w zakresie zdrowia na lata 2008-13 Wybierz wersję językową tego linka български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) dotyczy obszarów, w których kraje UE nie mogą same działać skutecznie i w których współpraca na szczeblu UE przynosi większe korzyści.

Udział społeczeństwa obywatelskiego w podejmowaniu decyzji i wpływ na ich kształtowanie ma pierwszorzędne znaczenie dla osiągnięcia celów strategii.

Wdrożenie

Za pomocą struktur takich jak Forum Zdrowia Komisja zachęca wszystkie zainteresowane strony, organizacje regionalne i lokalne do zaangażowania się w opracowywanie i realizowanie działań służących ochronie i poprawie stanu zdrowia obywateli Europy.