Πολιτική

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την υγεία, η Επιτροπή έχει δημιουργήσει ομάδες και δομές που θα βοηθήσουν τους πολίτες, τις ομάδες συμφερόντων και τους ενδιαφερόμενους φορείς να συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις της ΕΕ για την υγεία.

Στρατηγική

Η Στρατηγική της ΕΕ για την υγεία 2008-13 Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) προσδιορίζει τομείς στους οποίους τα κράτη μέλη δεν μπορούν να ενεργούν αποτελεσματικά από μόνα τους αλλά απαιτείται συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ.

Η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη λήψη αποφάσεων είναι καθοριστική για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής.

Υλοποίηση

Μέσω δομών όπως το φόρουμ για την υγεία, η Επιτροπή ενθαρρύνει όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και τις περιφερειακές και τοπικές οργανώσεις να συμμετέχουν ενεργά στην εκπόνηση και υλοποίηση δράσεων με στόχο την προστασία και τη βελτίωση της υγείας των Ευρωπαίων πολιτών.