Политика

В рамките на здравната стратегия на ЕС Комисията създаде редица групи и структури, които да помогнат на граждани, заинтересовани лица и организации да вземат активно участие в дейностите на ЕС в областта на здравето.

Стратегия

Здравната стратегия на ЕС за 2008-2013 г. Избор на превод за предходната връзка čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) определя области, в които държавите от ЕС не могат да действат ефикасно сами и в които сътрудничеството на ниво ЕС ще окаже положителен ефект.

Участието на гражданското общество в процеса на вземане на решения и неговото въздействие върху този процес е от жизненоважно значение за постигане на целите на стратегията.

Прилагане

Използвайки структури като здравния форум, Комисията насърчава всички заинтересовани страни и регионални и местни организации да се включат в планирането и изпълнението на действия за защита и подобряване на здравето на европейските граждани.