Forumul European pentru Politici de Sănătate

Forumul European pentru Politici de Sănătate reuneşte 52 de organizaţii reprezentând factori implicaţi în domeniul sănătăţii publice şi al asistenţei medicale la nivel european. A fost creat pentru a garanta că politica de sănătate a UE este deschisă, transparentă şi răspunde preocupărilor publice.

Forumul se reuneşte periodic la Bruxelles.

Atribuţii

  • Analizează activitatea desfăşurată de UE în diverse domenii ale sănătăţii publice şi adoptă recomandări
  • Răspunde la consultările Comisiei şi se implică în organizarea acestora
  • Facilitează schimbul de opinii şi experienţă cu privire la o gamă largă de aspecte
  • Oferă asistenţă în implementarea şi monitorizarea iniţiativelor specifice.
Rolul Forumului de Sănătate: un mandat reînnoit Traducerile linkului anterior English (en)


Membri


Forumul urmăreşte să se asigure că în cadrul său sunt reprezentate 4 grupuri de organizaţii:
  • organizaţii neguvernamentale din domeniul sănătăţii publice şi organizaţii de pacienţi (ONG-urile trebuie să acopere o gamă largă de aspecte şi să aibă organizaţii membre în toate ţările UE sau în majoritatea acestora)
  • organizaţii reprezentând profesioniştii şi sindicatele din domeniul sănătăţii
  • furnizori de servicii medicale şi case de asigurări de sănătate
  • întreprinderi interesate şi angajate în promovarea, protecţia şi ameliorarea sănătăţii
Lista organizaţiilor membrepdf(20 KB)


Norme


Principiile Forumului referitoare la transparenţă Traducerile linkului anterior English (en)


Documente-cheie


Documente elaborate de Forumul European pentru Politici de Sănătate Traducerile linkului anterior English (en)
Recomandări ale Forumului pentru Politici de Sănătate Traducerile linkului anterior English (en)


Reuniuni


Ordinea de zi şi contribuţii la reuniunile recente
 Traducerile linkului anterior English (en)