Forum Polityki Zdrowotnej UE

Forum Polityki Zdrowotnej UE zrzesza 52 organizacje patronackie reprezentujące podmioty związane ze zdrowiem publicznym i opieką zdrowotną. Jego celem jest zapewnienie otwartej, przejrzystej i odpowiadającej potrzebom społecznym strategii UE w dziedzinie zdrowia.

Spotkania forum odbywają się regularnie w Brukseli.

Zadania

  • Przegląd prac UE w różnych dziedzinach zdrowia publicznego i przyjmowanie zaleceń
  • Udział w konsultacjach Komisji i pomoc w ich organizowaniu
  • Umożliwianie wymiany poglądów i doświadczeń na wiele tematów
  • Pomoc we wdrażaniu konkretnych inicjatyw i ich dalszej realizacji
Zadania Forum Polityki Zdrowotnej Wybierz wersję językową tego linka English (en)


Skład


W skład Forum w miarę możliwości wchodzą przedstawiciele czterech kategorii organizacji:
  • organizacje pozarządowe zajmujące się zdrowiem publicznym oraz organizacje pacjentów (organizacje pozarządowe powinny zajmować się szerokim zakresem zagadnień i posiadać organizacje członkowskie we wszystkich krajach UE lub w większości krajów UE)
  • organizacje reprezentujące pracowników służby zdrowia oraz związki zawodowe
  • dostawcy usług zdrowotnych oraz zakłady ubezpieczeń zdrowotnych
  • firmy zainteresowane działaniami na rzecz promowania, ochrony i poprawy zdrowia oraz zaangażowane w takie zadania.
Wykaz organizacji członkowskich pdf(20 KB)


Przepisy


Forum Polityki Zdrowotnej UE: wytyczne dotyczące przejrzystości Wybierz wersję językową tego linka English (en)


Najważniejsze dokumenty


Dokumenty opracowane przez Forum Polityki Zdrowotnej UE Wybierz wersję językową tego linka English (en)
Zalecenia Forum Polityki Zdrowotnej UE Wybierz wersję językową tego linka English (en)


Spotkania


Ostatnie spotkania: porządek obrad i wystąpienia
 Wybierz wersję językową tego linka English (en)