EU:s hälsoforum

I hälsoforumet kan EU diskutera sin folkhälsopolitik med viktiga aktörer i hälsofrågor. Det är ett forum för information och nya idéer som bidrar till att utveckla politiken. Forumet består av två delar: det hälsopolitiska forumet, där 50 paraplyorganisationer deltar, och det öppna forumet.

Hälsopolitiskt forum

I EU:s hälsopolitiska forum Visa översättning av föregående länk Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) polski (pl) română (ro) samlas europeiska organisationer som arbetar med hälsofrågor. De ska se till att EU:s hälsostrategi är öppen för insyn och svarar mot allmänhetens behov. Forumet ger kommissionen och EU-länderna råd i hälsofrågor.

Öppet forum

Det öppna forumet Visa översättning av föregående länk English (en) hålls en gång om året. Det utgår från det hälsopolitiska forumets arbete men vänder sig till en bredare publik. De öppna forumet ska vara en plattform där deltagarna kan bygga nätverk och utbyta idéer, särskilt grupper och organisationer som inte brukar höras i EU-sammanhang.