Zdravstveni forum EU

Zdravstveni forum EU je sredstvo obveščanja in sodelovanja pomembnih deležnikov v evropski zdravstveni politiki. Forum razširja informacije, sproža razprave in sodeluje pri pripravi politik. Ima dva dela: forum EU za zdravstveno politiko (50 krovnih nevladnih organizacij) in odprti forum.

Forum EU za zdravstveno politiko

Forum za zdravstveno politiko Seznam prevodov predhodne povezave Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) polski (pl) română (ro) na evropski ravni povezuje organizacije deležnikov v zdravstvenem sektorju in zagotavlja, da je zdravstvena strategija EU odprta, pregledna in da uresničuje potrebe javnosti. Evropski komisiji (in po potrebi državam članicam) svetuje o zdravstvenih vprašanjih.

Odprti forum

Odprti forum Seznam prevodov predhodne povezave English (en) z vsakoletno konferenco še razširja delovanje foruma za zdravstveno politiko na več deležnikov. Namen konference je omogočiti povezovanje in izmenjavo zamisli, zlasti skupinam in organizacijam, ki ponavadi niso vključene v „mrežo EU“.