Fórum zdravia EÚ

Fórum zdravia EÚ slúži na informovanie kľúčových zainteresovaných subjektov o otázkach európskej politiky v oblasti zdravia a ich zapojenie do súvisiacich procesov. Jeho cieľom je šíriť informácie, predkladať myšlienky na diskusiu a prispievať k tvorbe politiky. Fórum tvoria dve osobitné zložky: Fórum pre zdravotnú politiku EÚ, ktoré zlučuje 50 mimovládnych organizácií a Otvorené fórum.

Fórum pre zdravotnú politiku EÚ

Fórum pre zdravotnú politiku Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) polski (pl) română (ro) spája celoeurópske organizácie zainteresovaných subjektov zo sektoru zdravotníctva na úrovni EÚ s cieľom zabezpečiť, aby bola stratégia EÚ v oblasti zdravia otvorená, transparentná a zodpovedala potrebám verejnosti. Pôsobí ako poradný orgán Komisie (a v prípade potreby členských štátov EÚ) v otázkach zdravia.

Otvorené fórum

Otvorené fórum Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) predstavuje činnosti Fóra pre zdravotnú politiku EÚ širšiemu spektru zainteresovaných strán v rámci výročného podujatia. Slúži primárne ako platforma na výmenu kontaktov a nápadov a to najmä pre skupiny a organizácie, ktoré bežne nie sú súčasťou tzv. európskeho kruhu.