Forumul UE privind sănătatea

Forumul UE privind sănătatea este o modalitate de a informa părţile interesate şi de a le implica în elaborarea politicilor UE în materie de sănătate. Ajută la diseminarea informaţiei, lansează noi subiecte de dezbatere şi contribuie la elaborarea politicilor. Are două componente: forumul european de politici de sănătate (reunind 50 de organizaţii neguvernamentale) şi forumul deschis.

Forumul european de politici de sănătate

Forumul european de politici de sănătate Traducerile linkului anterior Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) polski (pl) reuneşte organizaţii paneuropene active în sectorul medical pentru a garanta că strategia UE în domeniul sănătăţii este deschisă, transparentă şi răspunde aşteptărilor publicului. Oferă Comisiei (şi statelor membre, dacă este cazul) consultanţă pe probleme de sănătate.

Forumul deschis

Forumul deschis Traducerile linkului anterior English (en) extinde activitatea Forumului european de politici de sănătate la o categorie mai largă de factori interesaţi, în cadrul unui eveniment anual de anvergură. Forumul îşi propune să promoveze crearea de reţele şi schimbul de idei, în special la nivelul grupurilor şi al organizaţiilor care, în mod normal, se află în afara „circuitului UE”.