EU-gezondheidsforum

Het EU-gezondheidsforum is een voorlichtingsinstrument voor de hoofdrolspelers op het gebied van het Europees gezondheidsbeleid. Het wordt gebruikt voor informatieverspreiding. Als broedplaats voor ideeën en discussies draagt het bij aan de beleidsontwikkeling. Het bestaat uit twee onderdelen: het EU-gezondheidsbeleidsforum (50 niet-gouvernementele parapluorganisaties) en het open forum.

EU-gezondheidsbeleidsforum

Het Gezondheidsbeleidsforum Bekijk deze link in een andere taal Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) polski (pl) română (ro) brengt pan-Europese belangenorganisaties uit de gezondheidssector bijeen om ervoor te zorgen dat de EU-gezondheidsstrategie open en transparant is en op de behoeften van de bevolking inspeelt. Het adviseert de Commissie (en eventueel ook de EU-landen) over gezondheidskwesties.

Open forum

Het Open forum Bekijk deze link in een andere taal English (en) brengt het werk van het EU-gezondheidsbeleidsforum onder de aandacht van een breder gezelschap van belanghebbenden in het kader van een jaarlijks evenement. Het moet als platform dienen voor de vorming van netwerken en de uitwisseling van ideëen met bepaalde groepen en organisaties die doorgaans geen rol spelen in de ontwikkeling van het EU-beleid.