ES veselības forums

ES veselības forums ļauj informēt un iesaistīt ietekmīgākās personas, kas darbojas veselības aizsardzībā un ES veselības aizsardzības politikā. To izmanto, lai izplatītu informāciju, izvirzītu apspriežamas idejas un sekmētu politikas izstrādi. To veido ES veselības aizsardzības politikas forums (kas apvieno 50 nevalstiskās organizācijas) un atklātais forums.

ES veselības aizsardzības politikas forums

Veselības aizsardzības politikas forums Izvēlieties saites tulkojumu Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) polski (pl) română (ro) apvieno Eiropas organizācijas, kas darbojas šajā jomā. Tā mērķis ir garantēt, ka ES stratēģija veselības aizsardzībā ir atklāta un caurskatāma un atbilst sabiedrības interesēm. Tas konsultē Komisiju (un vajadzības gadījumā dalībvalstis) par veselības aizsardzības jautājumiem.

Atklātais forums

Atklātais forums Izvēlieties saites tulkojumu English (en) paplašina ES veselības aizsardzības politikas foruma darbu, lielāku skaitu ieinteresēto personu iesaistot galvenajā ikgadējā pasākumā. Mērķis ir nodrošināt platformu, kas ļautu izveidot ideju apmaiņas tīklu grupām un organizācijām, kuras parasti paliek ārpus “ES procesiem”.