ES sveikatos forumas

ES sveikatos forumas – tai informavimo ir pagrindinių suinteresuotųjų šalių įtraukimo į Europos sveikatos politiką priemonė. Jis skleidžia informaciją, siūlo idėjas diskusijoms ir prisideda prie politikos formavimo. Jis susideda iš dviejų dalių: ES sveikatos politikos forumo (50 nevyriausybinių koordinuojančių organizacijų) ir atviro forumo.

ES sveikatos politikos forumas

Sveikatos politikos forumas Pasirinkti šios nuorodos vertimus Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) polski (pl) română (ro) ES lygmeniu suburia visos Europos sveikatos sektoriaus suinteresuotųjų šalių organizacijas. Taip užtikrinama, kad ES sveikatos strategija būtų atvira, skaidri ir atitiktų visuomenę neraminančias problemas. Jis pataria Komisijai (ir prireikus ES šalims) sveikatos klausimais.

Atviras forumas

Atviras forumas Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) į ES sveikatos politikos forumo veiklą įtraukia platesnį suinteresuotųjų šalių ratą per svarbiausią kasmetinį renginį. Siekiama sudaryti sąlygas palaikyti ryšius ir pasikeisti idėjomis ypač grupėms ir organizacijoms, kurios paprastai nedalyvauja kuriant ES politiką.