Az Európai Unió egészségügyi fóruma

Az Európai Unió egészségügyi fóruma az európai egészségügyi politikában érdekelt legfontosabb feleket magában tömörítő informális közösség. A fórum információk terjesztésével, a különféle elképzelések megvitatásával foglalkozik, és ezzel hozzájárul a szakpolitika kialakításához. Keretén belül két testület működik: az Európai Unió egészségpolitikai fóruma (50 nem kormányzati szervezet csúcsszervezete) és a nyílt fórum.

Az Európai Unió egészségpolitikai fóruma

Az egészségpolitikai fórum Az előző linken elérhető szöveg fordításai Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) polski (pl) română (ro) az uniós szintű egészségügyi szektorban működő pán-európai szervezeteket tömöríti magában annak bizotosítása céljából, hogy az EU egészésgügyi stratégiája nyílt, átlátható legyen és az embereket leginkább érintő problémákra adjon hatékony választ. A fórum tanácsokkal látja el a Bizottságot (és adott esetben az Európai Unió országait) az egészségüggyel kapcsolatos kérdésekben.

Nyílt fórum

A nyílt fórum Az előző linken elérhető szöveg fordításai English (en) az évente egyszer megrendezésre kerülő kiemelt ülésének keretében az érdekelt felek szélesebb körét a munkába bevonva egészíti ki az Európai Unió egészségpolitikai fóruma munkáját. Célja, hogy egy kapcsolatépítésre és információcserére alkalmas platformot teremtsen különösen azon csoportok és szervezetek számára, amelyek rendes körülmények között nem részei az "EU körforgásának".