ELi tervisefoorum

ELi tervisefoorum on vahend, mille abil hoida peamisi sidusrühmi kursis Euroopa tervishoiupoliitika arengutega ning neid sellesse protsessi kaasata. ELi tervisefoorum jagab teavet, pakub välja ideid aruteludeks ja annab oma panuse poliitika ülesehitamisse. Foorum koosneb kahest osast: ELi tervishoiupoliitika foorumist (50 valitsusvälist katuseorganisatsiooni) ja avatud foorumist.

ELi tervishoiupoliitika foorum

ELi tervishoiupoliitika foorum Valige lingiga seotud tõlked Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) polski (pl) română (ro) ühendab tervishoiuvaldkonna sidusrühmade üleeuroopalisi organisatsioone ELi tasandil, et tagada ELi tervishoiustrateegia avatus, läbipaistvus ja selle vastavus avalikele ootustele. See nõustab komisjoni (ja vajaduse korral ka ELi liikmesriike) tervishoiuküsimustes.

Avatud foorum

The Iga-aastasel tähtsündmusel tutvustab avatud foorum Valige lingiga seotud tõlked English (en) ELi tervishoiupoliitika foorumi tööd ka suuremale hulgale sidusrühmadele. Eesmärk on pakkuda platvormi võrkude loomiseks ja ideedevahetuseks, eelkõige nende rühmade ning organisatsioonide puhul, kes tavapäraselt ei kuulu nn ELi sfääri.