EU's sundhedsforum

Hensigten med EU's sundhedsforum er at informere og inddrage vigtige aktører på sundhedsområdet i europæisk sundhedspolitik. Forummet formidler oplysninger, lancerer idéer til debatter og bidrager til politikudformning. Det består af to dele: EU's sundhedspolitiske forum (50 ikke-statslige paraplyorganisationer) og det åbne forum.

EU's sundhedspolitiske forum

Det sundhedspolitiske forum Vælg oversættelse af det forrige link Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) polski (pl) română (ro) samler de fælleseuropæiske interessentorganisationer i sundhedssektoren på EU-plan for at sikre, at EU’s sundhedsstrategi er åben, gennemsigtig og svarer til offentlighedens forventninger. Det rådgiver Kommissionen (og om nødvendigt EU-landene) om sundhedsspørgsmål.

Åbent forum

Det åbne forum Vælg oversættelse af det forrige link English (en) udbreder det europæiske sundhedspolitiske forums arbejde til en bredere skare af interessenter ved en årlig flagskibsbegivenhed. Hensigten er at skabe en platform, hvor netværk kan plejes og idéer udveksles, især blandt grupper og organisationer, der ikke normalt er i nær kontakt med EU.