Fórum EU pro zdraví

Prostřednictvím fóra EU pro zdraví jsou klíčové zúčastněné subjekty informovány o evropské politice v oblasti zdraví a jsou do ní zapojeny. Fórum slouží k šíření informací, vnáší do diskuse nové nápady a přispívá k tvorbě politik. Je tvořeno dvěma složkami: fórem EU pro politiku v oblasti zdraví (50 nevládních zastřešujících organizací) a otevřeným fórem.

Fórum EU pro politiku v oblasti zdraví

Fórum pro politiku v oblasti zdraví Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) polski (pl) română (ro) propojuje celoevropské organizace zainteresované v odvětví zdravotnictví na úrovni EU, aby se zajistilo, že strategie EU v oblasti zdraví je otevřená, transparentní a odpovídá veřejnému zájmu. Radí Komisi (případně zemím EU) ohledně otázek týkajících se zdraví.

Otevřené fórum

Díky otevřenému fóru Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) se práce fóra EU pro politiku v oblasti zdraví rozšiřuje o pole zúčastněných subjektů, a to prostřednictvím každoroční vlajkové akce. Jejím cílem je poskytnout platformu pro navazování kontaktů a výměnu nápadů, zejména pro skupiny a organizace, které obvykle nespadají do okruhu EU.