Gezondheidsindicatoren

Beleid

Een indicator is een kwantitatieve of kwalitatieve maat die aangeeft in hoeverre een bepaalde doelstelling is bereikt (beleidsresultaat). Indicatoren zijn nuttig voor het analyseren en vergelijken van beleidsresultaten voor bepaalde bevolkingsgroepen of gebieden en voor het vaststellen van beleidsprioriteiten. Gezondheidsindicatoren die op betrouwbare en vergelijkbare gegevens zijn gebaseerd, zijn onmisbaar voor de ontwikkeling van strategieën en beleid ter verbetering van de volksgezondheid in Europa en om de resultaten daarvan te volgen.

De Europese Commissie heeft al tal van gezondheidsindicatoren en -gegevens gepubliceerd. Deze zullen nog worden aangevuld om rekening te houden met nieuwe inzichten.

Strategie voor gezondheidsinformatie

EU-gezondheidsindicatoren

De Commissie wil ervoor zorgen dat er gegevens over gezondheid en gezondheidsbepalend gedrag, ziekten en gezondheidsssystemen worden geproduceerd die vergelijkbaar zijn.

Daarom heeft de EU behoefte aan gemeenschappelijke gezondheidindicatoren, waarvoor overeenstemming nodig is over de definities en de manier van inzameling en gebruik ervan:

Internationale classificaties

Het is essentieel dat de internationale classificatiesystemen  met hun gemeenschappelijke begrippen en definities consequent worden toegepast om ervoor te zorgen dat de gegevens op gestandaardiseerde wijze worden geregistreerd en gecodeerd. Dat garandeert dat deze gegevens en de erop gebaseerde indicatoren met elkaar kunnen worden vergeleken.