Policy

En indikator är ett kvantitativt eller kvalitativt mått på hur väl vi uppfyller ett visst mål. Indikatorerna kan användas för att analysera och jämföra resultaten i olika befolkningsgrupper eller geografiska områden, och för att lägga fast politiska prioriteringar. Hälsoindikatorer som bygger på tillförlitliga och jämförbara uppgifter behövs för att kunna utforma folkhälsostrategier och följa upp hur de genomförs.

EU-kommissionen har tagit fram olika hälsoindikatorer och hälsostatistik, som hela tiden kompletteras med nya aktuella hälsoproblem.

Hälsoinformationsstrategi

  • Expertgruppen för hälsoinformation Visa översättning av föregående länk English (en) består av företrädare från alla EU-länder och bidrar till att genomföra den del av folkhälsostrategin som gäller hälsoinformation.
  • EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum arbetar med att ta fram ett europeiskt system för cancerinformation.

EU:s hälsoindikatorer

Kommissionen har som mål att ta fram jämförbara uppgifter om hälsa, livsstil, sjukdomar och hälso- och sjukvårdssystem.

Uppgifterna måste bygga på gemensamma hälsoindikatorer. Inom EU har man enats om både definitioner och hur uppgifterna ska samlas in och användas.

Internationella klassificeringar

Med hjälp av internationella klassificeringssystem Visa översättning av föregående länk български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) kan uppgifterna registreras och kodas på ett standardiserat sätt så att man får fram jämförbara uppgifter och indikatorer.