Politika

Ukazovateľ je číselným alebo kvalitatívnym vyjadrením toho, ako blízko sme k dosiahnutiu stanoveného cieľa (výsledok politiky). Ukazovatele nám pomáhajú analyzovať a porovnávať jednotlivé skupiny obyvateľstva či zemepisné oblasti a sú užitočné pri stanovovaní politických priorít. Ukazovatele zdravia, ktoré sú postavené na spoľahlivých a vzájomne porovnateľných údajoch, sú nevyhnutným predpokladom pre stanovenie a kontrolu vykonávania stratégií a politík zameraných na zlepšenie zdravia Európanov.

Európska komisia v súčasnosti publikuje rôzne súbory ukazovateľov zdravia a údaje, ktoré budú aj naďalej využívané a rozširované, s cieľom pojať aj nové zdravotné hľadiská.

Stratégia v oblasti informácií o zdraví

  • Skupina expertov pre informácie o zdraví (EGHI) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) je poradný orgán so zástupcami zo všetkých členských štátov. Jeho úlohou je podpora mechanizmov vykonávania stratégie v oblasti zdravia, pokiaľ ide o poskytovanie informácií.
  • Spoločné výskumné centrum (JRC) Európskej komisie riadi v mene GR SANTE európsky systém informácií o rakovine (ECIS).

Ukazovatele EÚ pre oblasť zdravia

Jedným z cieľov Komisie je poskytovanie porovnateľných údajov o zdraví a súvisiacom správaní, chorobách a systémoch zdravotnej starostlivosti.

Preto potrebujeme také ukazovatele zdravia, pre ktoré existuje celoeurópsky konsenzus, pokiaľ ide o ich definície, zhromažďovanie a využitie.

Medzinárodná klasifikácia

Konzistentné používanie medzinárodne schválených klasifikačných systémov Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) a ich spoločných konceptov a definícií je nevyhnutné z hľadiska registrácie a kodifikácie údajov štandardizovaným spôsobom. Len tak budú údaje a ukazovatele, ktoré z nich vychádzajú, navzájom porovnateľné.