Politici

Indicatorii măsoară, din punct de vedere calitativ și cantitativ, gradul de realizare a unui obiectiv stabilit (rezultatul unei politici). De asemenea, permit analizarea și compararea rezultatelor pe grupuri de populație sau zone geografice și pot sprijini procesul de stabilire a priorităților politice. Existența unor indicatori de sănătate bazați pe date valide, comparabile, este esențială pentru elaborarea strategiilor și politicilor de îmbunătățire a sănătății europenilor, precum și pentru monitorizarea implementării acestora.

Comisia Europeană publică periodic diverse serii de date și indicatori de sănătate, care vor fi utilizate și extinse în viitor, în vederea înglobării unor noi aspecte.

Strategia privind informațiile de sănătate

  • Grupul de experți privind informațiile din domeniul sănătății Traducerile linkului anterior English (en) (EGHI) este un organism consultativ format din reprezentanți ai statelor membre, care are rolul de a sprijini mecanismele de implementare a strategiei în domeniul sănătății în ceea ce privește informațiile din această sferă.
  • Centrul Comun de Cercetare (JRC) din cadrul Comisiei implementează sistemul european de informare cu privire la cancer (ECIS).

Indicatori de sănătate în Uniunea Europeană

Unul dintre obiectivele Comisiei este să furnizeze date comparabile privind sănătatea, comportamentul populației în relație cu sănătatea, bolile și sistemele medicale.

Activitățile din domeniu trebuie să se bazeze pe un set de indicatori comuni de sănătate (pentru care s-au convenit aceleași definiții și modalități de colectare și utilizare):

Clasificări internaționale

Pentru o înregistrare și o codificare standardizată a datelor esențiale, este important ca sistemele de clasificare internaționale Traducerile linkului anterior български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) să fie utilizate cu consecvență. Doar astfel se poate garanta obținerea unor indicatori comparabili.