Polityka

Wskaźnik jest ilościową i jakościową miarą tego, jak blisko jesteśmy osiągnięcia założonego celu (rezultatu prowadzonej polityki). Wskaźniki pomagają analizować i porównywać wyniki we wszystkich grupach ludności lub na wszystkich obszarach geograficznych i mogą być przydatne przy określaniu priorytetów politycznych. Wskaźniki zdrowotne opierające się na wiarygodnych, porównywalnych danych mają istotne znaczenie dla opracowywania strategii i działań politycznych mających na celu poprawę stanu zdrowia Europejczyków oraz monitorowanie ich realizacji.

Komisja Europejska publikuje różne zestawy wskaźników zdrowotnych i danych, które są stale uzupełniane w celu uwzględnienia nowych problemów zdrowotnych.

Informacje na temat zdrowia

  • Grupa Ekspertów ds. Informacji dotyczących Zdrowia (EGHI) Wybierz wersję językową tego linka English (en) składa się z przedstawicieli wszystkich krajów UE i pomaga realizować strategię w zakresie zdrowia publicznego w odniesieniu do informacji na temat zdrowia.
  • Dla DG SANTE Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej zajmuje się wdrażaniem europejskiego systemu informacji na temat raka.

Wskaźniki zdrowotne w UE

Jednym z celów Komisji jest uzyskanie porównywalnych informacji na temat zdrowia i zachowań zdrowotnych, chorób i systemów opieki zdrowotnej.

Informacje te muszą opierać się na wspólnych wskaźnikach zdrowotnych UE, których definicje oraz sposoby gromadzenia i wykorzystywania opracowano na szczeblu ogólnoeuropejskim:

Klasyfikacja międzynarodowa

Korzystanie z systemów klasyfikacji uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym Wybierz wersję językową tego linka български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) ma zasadnicze znaczenie dla zapisywania i kodowania danych w sposób znormalizowany, w celu uzyskania porównywalnych danych i wskaźników.