Политика

Показател е количествена или качествена мярка за това колко близо сме до постигането на поставена цел (резултат от политика). Те/Показателите ни помагат да анализираме и сравняваме резултатите по групи от населението или по географски области и могат да бъдат полезни за определяне на приоритетите на политиката. Здравните показатели, базирани на надеждни и сравними данни, са много важни при изготвянето на стратегии и политики за подобряване на здравето на европейците и при контрола на тяхното изпълнение.

Европейската комисия вече публикува различни набори от здравни показатели и данни, които ще продължат да се използват и разширяват, за да обхващат нововъзникващите здравни въпроси.

Стратегия за здравна информация

  • Експертната група по здравна информация Избор на превод за предходната връзка English (en) (EGHI) е консултативна структура с представители от всички държави от ЕС. Тя подпомага цялостното изпълнение на здравната стратегия по отношение на здравната информация.
  • В изпълнение на политиката на ГД „Здравеопазване и политика за потребителите“ Съвместният изследователски център (JRC) на Европейската комисия работи по създаването на Европейска информационна система за раковите заболявания (ECIS).

Здравни показатели на ЕС

Една от целите на Комисията е да осигурява сравними данни за здравето и свързаното с него поведение, за болестите и за здравните системи.

Това трябва да става въз основа на общи здравни показатели на ЕС, за които има общоевропейско споразумение относно определенията, събирането и употребата им. Такива показатели са:

Международни класификации

Последователното използване на договорени на международно равнище системи за класификация Избор на превод за предходната връзка čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) с техните общи понятия и определения е от съществено значение, ако искаме данните да се регистрират и кодифицират по стандартизиран начин, за да може те и базираните на тях показатели да бъдат сравними.