Andra indikatorer

Hälsopolitiska beslut kräver underlag i form av uppgifter om alla de faktorer som påverkar hälsan, bland annat sociala och ekonomiska faktorer.

EU har tagit fram indikatorer för många av dessa faktorer.

Andra hälsoindikatorer

  • Regionala hälsoindikatorer Visa översättning av föregående länk English (en)
  • Indikatorer för hälsan i städerna Visa översättning av föregående länk English (en)
  • Indikatorer för vårdkvalitet Visa översättning av föregående länk English (en)
  • Indikatorer för hållbar utveckling Visa översättning av föregående länk English (en)
  • Miljö- och hälsoindikatorer Visa översättning av föregående länk English (en)
  • EU:s indikatorer för social trygghet Visa översättning av föregående länk English (en) ger information om tillgänglighet, kvalitet och långsiktig stabilitet när det gäller vård och äldreomsorg.
  • Indikatorer för narkotikamissbruk Visa översättning av föregående länk English (en)
  • Genom hushållsbudgetundersökningar Visa översättning av föregående länk English (en) kan man följa hur kostvanorna ser ut i olika befolkningsgrupper i EU.