Drugi kazalniki

Pri pripravi predlogov zdravstvene politike potrebujejo organi EU in državni organi podatke o številnih dejavnikih, ki vplivajo na zdravje, denimo o družbenih, gospodarskih in upravnih razmerah.

EU združuje kazalnike za številne od teh dejavnikov.

Drugi kazalniki zdravja:

  • regionalni kazalniki zdravja, Seznam prevodov predhodne povezave English (en)
  • kazalniki urbanega zdravja, Seznam prevodov predhodne povezave English (en)
  • kazalniki kakovosti zdravstvenega varstva, Seznam prevodov predhodne povezave English (en)
  • kazalniki trajnostnega razvoja, Seznam prevodov predhodne povezave English (en)
  • kazalniki okolja in zdravja, Seznam prevodov predhodne povezave English (en)
  • kazalniki socialne zaščite Seznam prevodov predhodne povezave English (en) : informacije o dostopnosti, kakovosti in finančni vzdržnosti zdravstvenih sistemov in dolgotrajne nege starejših,
  • kazalniki odvisnosti od drog, Seznam prevodov predhodne povezave English (en)
  • podatki o hrani, demografski podatki, socialno-ekonomski podatki Seznam prevodov predhodne povezave English (en) : spremljanje razpoložljivosti hrane za evropsko prebivalstvo.