Iné ukazovatele

Pri príprave návrhov v oblasti zdravia potrebujú tvorcovia politík údaje o širokej škále faktorov, ktoré majú dosah na zdravie (napr. sociálne, ekonomické alebo administratívne prostredie).

EÚ zhromažďuje ukazovatele pre mnohé z týchto faktorov.

Iné zdravotné ukazovatele:

  • Regionálne zdravotné ukazovatele Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)
  • Ukazovatele zdravia obyvateľov v mestách Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)
  • Ukazovatele kvality zdravotnej starostlivosti Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)
  • Ukazovatele udržateľného rozvoja (SDI) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)
  • Ukazovatele životného prostredia a zdravia Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)
  • Ukazovatele sociálnej ochrany v EÚ Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) poskytujú informácie o dostupnosti, kvalite a finančnej udržateľnosti systémov zdravotnej starostlivosti a dlhodobej starostlivosti o starších občanov.
  • Údaje o drogovej závislosti Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)
  • Údaje o potravinách a demografické a socioekonomické údaje Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) pomáhajú sledovať dostupnosť potravín pre obyvateľov v rámci jednotlivých členských štátov EÚ a medzi nimi.