Ostatné ukazovatele

Pri príprave návrhov v oblasti zdravia potrebujú tvorcovia politík údaje o širokej škále faktorov, ktoré majú dosah na zdravie (napr. sociálne, ekonomické alebo administratívne prostredie).

EÚ zhromažďuje ukazovatele pre mnohé z týchto faktorov.

Iné zdravotné ukazovatele:

 • Rámec spoločného hodnotenia v oblasti zdravia (na cieľovej strane si zvoľte dokument: „Developing an assessment framework in the area of health based on the Joint Assessment Framework methodology: final report to the SPC on the first stage of implementation, 2013“)
 • Ukazovatele kvality života
 • Regionálne zdravotné ukazovatele Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)
 • Ukazovatele zdravia obyvateľov v mestách Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)
 • Ukazovatele kvality zdravotnej starostlivosti Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)
 • Ukazovatele udržateľného rozvoja (SDI) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)
 • Ukazovatele životného prostredia a zdravia Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)
 • Ukazovatele EÚ pre oblasť zdravia mladých ľudí Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)
 • Ukazovatele sociálnej ochrany v EÚ Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) poskytujú informácie o dostupnosti, kvalite a finančnej udržateľnosti systémov zdravotnej starostlivosti a dlhodobej starostlivosti o starších občanov.
 • Údaje o drogovej závislosti Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)
 • Údaje o potravinách a demografické a socioekonomické údaje Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) pomáhajú sledovať dostupnosť potravín pre obyvateľov v rámci jednotlivých členských štátov EÚ a medzi nimi.