Andere indicatoren

Wanneer beleidsmakers voorstellen doen die van invloed zijn op de gezondheid, hebben zij allerlei gegevens nodig over gezondheidsfactoren, zoals de sociale, economische of bestuurlijke omstandigheden.

De EU houdt voor een groot aantal van deze factoren indicatoren bij.

Andere gezondheidsindicatoren

  • Regionale gezondheidsindicatoren Bekijk deze link in een andere taal English (en)
  • Stedelijke gezondheidsindicatoren Bekijk deze link in een andere taal English (en)
  • Kwaliteitsindicatoren voor de gezondheidszorg Bekijk deze link in een andere taal English (en)
  • Indicatoren voor duurzame ontwikkeling Bekijk deze link in een andere taal English (en)
  • Milieu- en gezondheidsindicatoren Bekijk deze link in een andere taal English (en)
  • EU-indicatoren voor sociale bescherming Bekijk deze link in een andere taal English (en) bieden informatie over de toegankelijkheid, kwaliteit en financiële haalbaarheid van stelsels voor gezondheids- en ouderenzorg.
  • Indicatoren voor drugsverslaving Bekijk deze link in een andere taal English (en)
  • Gegevens over voeding, demografische verschijnselen en sociaaleconomische omstandigheden Bekijk deze link in een andere taal English (en) helpen de beschikbaarheid van levensmiddelen voor bevolkingsgroepen in Europa te volgen en vergelijken.