Citi indikatori

Izstrādājot priekšlikumus veselības aprūpes jomā, politikas veidotājiem ir vajadzīgi dati par visdažādākiem veselību ietekmējošiem faktoriem — sociāliem, ekonomiskiem un administratīviem.

ES apkopo ziņas par rādītājiem, kas raksturo daudzus no šiem faktoriem.

Citi veselību raksturojoši indikatori

  • Reģionāli veselības indikatori Izvēlieties saites tulkojumu English (en)
  • Veselības indikatori pilsētās Izvēlieties saites tulkojumu English (en)
  • Veselības aprūpes kvalitāti raksturojoši rādītāji Izvēlieties saites tulkojumu English (en)
  • Ilgtspējīgas attīstības indikatori Izvēlieties saites tulkojumu English (en)
  • Vides un veselības indikatori Izvēlieties saites tulkojumu English (en)
  • ES sociālās aizsardzības indikatori Izvēlieties saites tulkojumu English (en) satur informāciju par veselības aprūpes sistēmu pieejamību, kvalitāti un finansiālu noturīgumu, kā arī par gados vecu cilvēku ilgstošu aprūpi.
  • Narkomānijas indikatori Izvēlieties saites tulkojumu English (en)
  • Dati par pārtiku, demogrāfiju un sociāli ekonomisko stāvokli Izvēlieties saites tulkojumu English (en) palīdz novērot pārtikas pieejamību Eiropā un šajā ziņā pastāvošās atšķirības starp dažādām iedzīvotāju grupām.