Muita indikaattoreita

Terveyttä koskevia aloitteita valmistellessaan päätöksentekijät tarvitsevat tietoa monenlaisista terveyteen vaikuttavista tekijöistä, kuten sosiaalisista ja taloudellisista oloista sekä hallinnollisesta ympäristöstä.

EU laatii näistä tekijöistä kertovia indikaattoreita.

Muita terveysindikaattoreita:

  • Alueelliset terveysindikaattorit Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en)
  • Kaupunkialueiden terveyttä mittaavat indikaattorit Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en)
  • Terveydenhuollon laatuindikaattorit Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en)
  • Kestävän kehityksen indikaattorit Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en)
  • Ympäristö- ja terveysindikaattorit Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en)
  • EU:n sosiaalisen suojelun indikaattorit Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en) antavat tietoa terveydenhuoltojärjestelmien saatavuudesta, laadusta ja taloudellisesta kestävyydestä sekä vanhusten pitkäaikaishoidosta.
  • Huumausaineriippuvuutta mittaavat indikaattorit Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en)
  • Elintarvikkeisiin, väestöön ja sosioekonomisiin tekijöihin liittyvien tietojen Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en) avulla voidaan seurata elintarvikkeiden saatavuustilannetta Euroopan väestöryhmien keskuudessa sekä eri ryhmien välillä.