Muud näitajad

Tervishoiuvaldkonnaga seotud ettepanekute koostamisel vajavad poliitikakujundajad andmeid paljude erinevate tervist mõjutavate tegurite kohta, nagu sotsiaalne, majanduslik ja halduslik keskkond.

EL koostab näitajaid paljude kõnealuste tegurite kohta.

Muud tervisenäitajad: