Muud näitajad

Tervishoiuvaldkonnaga seotud ettepanekute koostamisel vajavad poliitikakujundajad andmeid paljude erinevate tervist mõjutavate tegurite kohta, nagu sotsiaalne, majanduslik ja halduslik keskkond.

EL koostab näitajaid paljude kõnealuste tegurite kohta.

Muud tervishoiunäitajad:

  • Piirkondlikud tervishoiunäitajad Valige lingiga seotud tõlked English (en)
  • Linnaalade tervishoiunäitajad Valige lingiga seotud tõlked English (en)
  • Tervishoiu kvaliteedinäitajad Valige lingiga seotud tõlked English (en)
  • Säästva arengu näitajad Valige lingiga seotud tõlked English (en)
  • Keskkonna- ja tervishoiunäitajad Valige lingiga seotud tõlked English (en)
  • ELi sotsiaalkaitse näitajad Valige lingiga seotud tõlked English (en) annavad teavet tervishoiusüsteemidele ning vanurite pikaajalisele hooldusele juurdepääsu, nende kvaliteedi ja finantsalase jätkusuutlikkuse kohta.
  • Uimastisõltuvuse näitajad Valige lingiga seotud tõlked English (en)
  • Toitumisalased, demograafilised ja sotsiaal-majanduslikud andmed Valige lingiga seotud tõlked English (en) võimaldavad teostada toidu kättesaadavuse alast seiret Euroopa rahvaste hulgas.