Άλλοι δείκτες

Όταν ετοιμάζουν προτάσεις για τον τομέα της υγείας, οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής χρειάζονται στοιχεία για ευρύ φάσμα παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία, όπως το κοινωνικό, οικονομικό και διοικητικό περιβάλλον.

Η ΕΕ συγκεντρώνει δείκτες για πολλούς από αυτούς τους παράγοντες.

Άλλοι δείκτες υγείας:

  • Δείκτες υγείας σε περιφερειακό επίπεδο Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en)
  • Δείκτες υγείας σε αστικό περιβάλλον Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en)
  • Δείκτες για την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en)
  • Δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης (SDI) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en)
  • Δείκτες για την υγεία και το περιβάλλον Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en)
  • Οι δείκτες κοινωνικής προστασίας της ΕΕ Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) παρέχουν πληροφορίες για την ποιότητα και τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και μακροχρόνιας φροντίδας των ηλικιωμένων καθώς και για την πρόσβαση σ’ αυτά.
  • Δείκτες τοξικομανίας Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en)
  • Στοιχεία για τα τρόφιμα καθώς και δημογραφικά και κοινωνικοοικονομικά δεδομένα Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) διευκολύνουν την παρακολούθηση της διαθεσιμότητας τροφίμων στα κράτη μέλη της ΕΕ.