Další ukazatele

Při přípravě návrhů v oblasti péče o zdraví vyžadují tvůrci politik údaje o široké škále činitelů, jako je sociální, ekonomické a administrativní prostředí.

EU shromažďuje ukazatele u řady těchto činitelů.

Další ukazatele zdraví:

  • Regionální ukazatele zdraví Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en)
  • Ukazatele zdraví obyvatel ve městech Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en)
  • Ukazatele kvality zdravotní péče Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en)
  • Ukazatele udržitelného rozvoje (SDI) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en)
  • Ukazatele životního prostředí a zdraví Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en)
  • Ukazatele sociální ochrany v EU Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) poskytují informace o dostupnosti, kvalitě a finanční udržitelnosti sytémů zdravotní péče a dlouhodobé péče o starší občany.
  • Ukazatele drogové závislosti Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en)
  • Údaje o potravinách a demografické a socioekonomické údaje Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) pomáhají sledovat dostupnost potravin pro obyvatele v rámci jednotlivých členských států Evropské unie a porovnávat je.